MATERIALS DE MÀXIMA QUALITAT

Quan parlem del mobiliari de cuina tenim molt clar que el disseny és molt important i és el primer que ens entra per la vista. Però igual d’important són els elements que es treballen per a tenir un moble funcional, resistent, amb bons materials que ens garanteixin la durabilitat de la cuina amb el pas del temps. Parlem dels elements interns del moble, que no es veuen però que són els que li donen la resistència necessària per ser un moble atemporal.

A Santos Sabadell tens la possibilitat de tenir uns mobles de qualitat, tant per la manera de fer com pels materials que s’utilitzen en la seva fabricació.

Tots els mobles baixos incorporen un llistó d’alta resistència que serveix com a suport per a poder col·locar el sobre de treball amb gruixos prims i aquest no pateixi perquè té una molt bona base de suport.

La part posterior del moble ve tancada amb un taulell aglomerat de 8 mm de gruix. Aquest taulell va laminat pels dos costat i va embotit en un fresat fins al moble, a la seva base i als costats perquè un cop col·locat, li doni més estabilitat.

Amb els acabats laminats antigament es patia el risc de poder-se obrir pel perímetre, perquè els cantells s’encolaven posteriorment amb una cola comuna. Des de fa anys, els nostres mobles s’encolen amb cola PUR, que garanteix un bon segellat del cantell i és resistent a les altes temperatures.

La base dels mobles es recolzen sobre unes potes regulables de poliestirè, un material de gran resistència. Els mobles ja porten el mecanitzat per a poder introduir aquestes potes a pressió. D’aquesta manera també guanyem estabilitat amb el moble. Cada una de les potes està homologada pel LGA Nuremberg amb 300 kg de capacitat en posició vertical.

Els mobles alts i els estants estan fabricats amb taulell estratificat de 19 mm, reforçant l’estabilitat i garantint que pot suportar una càrrega de pes de fins a 50 kg/m2.

Les guies dels calaixos es fixen als costats dels mobles, com a mínim, amb 4 cargols tipus euro. Així garantim que les guies sempre estaran a la seva posició i no hi haurà cap problema amb el tancament i obertura dels calaixos. Pels mobles de fins a 65 cm de profunditat s’utilitzen fins a 6 cargols.

I les frontisses són d’acer niquelat. La quantitat que hi van a cada moble varien en funció de la seva dimensió. Estan garantides per realitzar 200.000 cicles d’obertura i tancament. Aquestes frontisses són molt fàcils d’instal·lar i permeten fer una ràpida regulació tridimensional: alçada, lateral i profunditat.

Quan parlem del mobiliari de cuina tenim molt clar que el disseny és molt important i és el primer que ens entra per la vista. Però igual d’important són els elements que es treballen per a tenir un moble funcional, resistent, amb bons materials que ens garanteixin la durabilitat de la cuina amb el pas del temps. Parlem dels elements interns del moble, que no es veuen però que són els que li donen la resistència necessària per ser un moble atemporal.

A Santos Sabadell tens la possibilitat de tenir uns mobles de qualitat, tant per la manera de fer com pels materials que s’utilitzen en la seva fabricació.

Tots els mobles baixos incorporen un llistó d’alta resistència que serveix com a suport per a poder col·locar el sobre de treball amb gruixos prims i aquest no pateixi perquè té una molt bona base de suport.

La part posterior del moble ve tancada amb un taulell aglomerat de 8 mm de gruix. Aquest taulell va laminat pels dos costat i va embotit en un fresat fins al moble, a la seva base i als costats perquè un cop col·locat, li doni més estabilitat.

Amb els acabats laminats antigament es patia el risc de poder-se obrir pel perímetre, perquè els cantells s’encolaven posteriorment amb una cola comuna. Des de fa anys, els nostres mobles s’encolen amb cola PUR, que garanteix un bon segellat del cantell i és resistent a les altes temperatures.

La base dels mobles es recolzen sobre unes potes regulables de poliestirè, un material de gran resistència. Els mobles ja porten el mecanitzat per a poder introduir aquestes potes a pressió. D’aquesta manera també guanyem estabilitat amb el moble. Cada una de les potes està homologada pel LGA Nuremberg amb 300 kg de capacitat en posició vertical.

Els mobles alts i els estants estan fabricats amb taulell estratificat de 19 mm, reforçant l’estabilitat i garantint que pot suportar una càrrega de pes de fins a 50 kg/m2.

Les guies dels calaixos es fixen als costats dels mobles, com a mínim, amb 4 cargols tipus euro. Així garantim que les guies sempre estaran a la seva posició i no hi haurà cap problema amb el tancament i obertura dels calaixos. Pels mobles de fins a 65 cm de profunditat s’utilitzen fins a 6 cargols.

I les frontisses són d’acer niquelat. La quantitat que hi van a cada moble varien en funció de la seva dimensió. Estan garantides per realitzar 200.000 cicles d’obertura i tancament. Aquestes frontisses són molt fàcils d’instal·lar i permeten fer una ràpida regulació tridimensional: alçada, lateral i profunditat.